Ewa Sowińska

Ewa Sowińska

Biography

Od 2009 roku jest Partnerem ESO Audit. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w firmach audytorskich. Od 2015 roku jest Zastępcą Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W 2012 roku została Członkiem Rady Programowej Pracodawców Pomorza, Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Rady Programowej BPO Education Center. W roku 2011 została członkiem Gdańskiego Klubu Biznesu. Od września 2014 roku jest członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki. Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów oraz Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej.

All session by Ewa Sowińska

EWA SOWIŃSKA

20.30 - 21.00
Gdańsk